Quyền thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Tôi là Nguyễn Thị Minh Lan hiện nay tôi đang là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân Minh Lan. Do nhu cầu thị trường tôi muốn đầu tư thêm hoặc thành lập một doanh nghiệp nữa. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi có thể thành lập hoặc góp vốn vào những loại mô…

Read More

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau…

Read More