Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động phát sinh tồn tại gắn liền với quan hệ lao động. Đây không chỉ là những tranh chấp về quyền mà còn bao gồm cả những tranh chấp về lợi ích của các bên trong quan hệ lao động. Tính chất và mức độ của tranh chấp lao động luôn phụ thuộc vào quy mô và số lượng tham gia của một bên tranh chấp là người lao động. Hiểu rõ về các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động sẽ giúp các bên tranh chấp có được kết quả tốt nhất

Read More

Học trường Đại học, cao đẳng thứ hai có được hoãn nhập ngũ?

Bạn chỉ được tạm hoãn nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo, nếu tiếp tục học tập ở các khoá đào tạo khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Tức là bạn chỉ được hoãn trong thời gian học đại học đầu tiên còn khóa học…

Read More