Dịch vụ phiên dịch trong Hội thảo, Cabin,Tháp tùng cho cá nhân, doanh nghiệptrong và ngoài nước với mức phícạnh tranh và dịch vụ chuyên nghiệp…..