Văn bản công chứng, chứng thực có giá trị bao lâu?

Bản sao được chứng thực có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong đa số các giao dịch cũng như trong nhiều hồ sơ đăng ký học, xin việc. Câu hỏi đặt ra là những văn bản công chứng, chứng thực đó có thời hạn bao lâu? Liệu chứng thực từ nhiều năm trước rồi thì giấy chứng thực ấy có còn có giá trị sử dụng?

Read More