Quấy rối tình dục nơi làm việc – luật quy định thế nào?

Quấy rối tình dục là hiện tượng khá phổ biến trong đời sống xã hội ở mọi quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, gần đây được đề cập đến nhiều hơn, thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với quyền được sống trong môi trường lành mạnh của mỗi người, đặc…

Read More

Từ 05/4/2019, thỏa thuận về hụi phải thể hiện bằng văn bản

Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định về họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) vừa được Chính phủ ban hành với nhiều nội dung nổi bật. Trong đó có nội dung thay đổi hình thức “chơi hụi”- nay bắt buộc phải thể hiện bằng văn bản. Cụ thể, theo Điều 7 Nghị định…

Read More

Phải tuần đường ít nhất 01 lần/ngày trên đường cao tốc

Thông tư 04/2019/TT-BGTVT quy định cụ thể về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 28/3/2019. Theo đó, với một số loại đường, nhân viên tuần đường phải thực hiện tuần tra, kiểm tra công trình ít nhất 01 lần/ ngày. Cụ…

Read More